EEN PLANEET, EEN KANTOOR

We werken als één enkel internationaal kantoor om kandidaten uit alle uithoeken van de wereld te identificeren, te evalueren en voor te stellen aan onze klanten, waar ze zich ook bevinden, dankzij ons eigen technologische platform.

Sourcing innovation

INNOVATIE OP HET GEBIED VAN SOURCING

TECHNOLOGIE GEBASEERD OP GEGEVENS OM DE BESTE DATABANK TE EXPLOITEREN: HET INTERNET

Bij Catenon investeren we niet in plaatselijke beroepsdatabanken noch in de onze. Momenteel kunnen de meest geschikte kandidaten voor een baan zich overal ter wereld bevinden en om hen te vinden is gegevenstechnologie van een meer globale omvang vereist.

E-Sourcing : IA Sourcing & Gegevensanalyse, iSource strategie, Social Hunting, gegevens uitpluizen, contacten zoeken, e-mails samenvoegen.

Binnenkomend & Sociale aanwerving

Collaborative sourcing: Catenon Social Referral or Talent Hackers powered by Catenon

Catenon Technology

ONZE DIGITALE RECRUITERS

OPGELEID OP HET GEBIED VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN VOOR DIGITALE AANWERVINGSOMGEVINGEN

Via onze afdeling innovatie volgen onze consulenten nascholing op het gebied van de geavanceerde technieken, tools en platformen die worden toegepast op de digitale verwervingsomgeving van talent. Ons doel bestaat erin over het beste team te beschikken om de behoeften van de klanten te begrijpen en iSourcing strategieën te ontwikkelen op basis van intelligente identificatie en gegevensverwerking en een technologie te creëren om kandidaten in real-time te evalueren en voor te stellen, ongeacht waar ze zich bevinden ter wereld.

ONZE METHODOLOGIE

EEN UNIEKE, HOMOGENE EN COHERENTE EVALUATIEMETHODE DIE OP MAAT KAN WORDEN GEMAAKT
IN FUNCTIE VAN TALENTENJACHT OVER DE HELE WERELD

PI
(Personal Interview)

IS HUN PERSOONLIJK PROFIEL AANGEPAST?

PI is een van de evaluatiesystemen die de meest betrouwbare resultaten opleveren ter wereld. Bij Catenon vergelijken we het resultaat van het verslag met elke van de kandidaten om de hoogste graad van objectiviteit te verkrijgen in de evaluatie.

CEC
(Competences Evaluation Check)

HEBBEN ZE DE VEREISTE FUNDAMENTELE SLEUTELVAARDIGHEDEN VOOR DE BAAN?

Evaluatie van de vereiste sleutelvaardigheden om opdrachten uit te voeren overeenkomstig het complexiteitsniveau van de baan

MAP
(Multi-Analysis Project-Based)

HEBBEN ZE BELANGRIJKE SLEUTELPROJECTEN VOOR HUN BAAN TOT EEN GOED EINDE GEBRACHT?

Evaluatie van de technische aspecten in de ontwikkeling van gelijkaardige projecten.

HPI
(High Potential Indicators)

KOMT DAT OVEREEN MET HET NIVEAU VAN DE BAAN?

Analyse van de geschiktheid van de rol van de kandidaat op basis van de evaluatie van het opleidings- en beroepstraject, de complexiteit van de op te lossen problemen, het teammanagement, het leiderschap en de motivatie, de besluitvorming en de impact op

TFI
(Technical Filmed Interview)

HOE LOSSEN ZE BEROEPSSITUATIES MET BETREKKING TOT HUN BAAN OP?

Oplossing van beroepssituatie, opgenomen en gedigitaliseerd voor de objectieve evaluatie van de technische vaardigheden van de kandidaat.

Catenon Technology

CATENON TECHNOLOGIE

REAL-TIME INFORMATIE OVER ONZE PROCESSEN EN ONZE KANDIDATEN

Onze technologische platformen bieden de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de beste kandidaten en hen voor te stellen, allemaal in real-time. Hieronder vallen ons geperfectioneerde gegevensgebaseerde platform, onze klantruimte, digitale evaluatietools op basis van video’s, enz.

Naar Talententechnologie
Catenon Technology

BUSINESS INTELLIGENCE

DE VERZAMELDE KENNIS BLIJFT IN DE ONDERNEMING

Alle kennis over de markt en de kandidaat die we hebben verzameld en gedeeld met onze klanten blijft in onze onderneming. We registreren deze kennis en gieten deze in een geavanceerde kennisstructuur.

Dat waarborgt een permanente doeltreffendheid wat betreft de uitvoeringstermijnen en de kwaliteit.

Catenon Technology

DIGITALE BRIEFING EN GECONFIGUREERDE AUDIO

VAN BEGIN TOT EINDE
Alle sleutelinformatie om een vlotte, gestructureerde en doeltreffende voorwaarden op te stellen teneinde informatieverlies bij de processen te voorkomen en Briefings voor gelijkaardige banen eenvoudiger op te halen.

Contact opnemen

Bent u op zoek naar de best gekwalificeerde professionals? In Catenon kunnen we het beste talent ter wereld vinden. Met 23 kantoren over de hele wereld en activiteiten in meer dan 100 landen, zijn we specialisten in wereldwijde recruitment van professionals. Dit alles dankzij ons technologisch platform en ons gespecialiseerde en internationale team. Vraag meer informatie aan over onze recruitment diensten.

Zie voor meer informatie privacy notice.