GLOBALE RPO

Rpo Solutions

Academy

Academie

Digital recruiters

Digitale aanwervers + accountverantwoordelijken

Catenon Technology

Catenon technologie

Sourcing Innovation

Innovatie op het gebied van sourcing

Quality, reporting & KpIs

Kwaliteit, verslagen & Kpi’s

flexible, global capacity

Flexibele en wereldwijde operationele capaciteit

Catenon Business

Handelsactiviteit van Catenon

High Tech Open Ecosystem

Open ecosysteem van geavanceerde technologie

ALLE KRACHT VAN EEN OFFICIEEL ACTIVITEITENPLATFORM EN ALLE CONTROLE, IN REAL-TIME

Met behulp van ons model trachten we alle aanwervingsactiviteiten uit te besteden om de operationele en transversale processen te centraliseren, te homogeniseren, te normaliseren en synergieën te zoeken teneinde de kosten te drukken en de kwaliteit, de doeltreffendheid, de efficiëntie en de algemene perceptie van onze dienstverlening te verbeteren.
Met haar globale RPO-model biedt Catenon naast haar technologisch platform ook oplossingen die zijn ontwikkeld in haar innovatiecentrum of vastgesteld en getest in het externe ecosysteem in de aanwerving.
Dankzij ons operationele centrum beschikken we over een flexibele en wereldwijde capaciteit en worden onze aanwervers erkend door onze klanten voordat het project van start gaat.
Bovendien maken we gebruik van de meest geavanceerde Sourcing technieken.

Screening

ONZE DIGITALE RECRUITERS
OPGELEID OP HET GEBIED VAN DE NIEUWSTE DIGITALE AANWERVINGSTECHNIEKEN

Via onze afdeling innovatie volgen onze consulenten nascholing op het gebied van de geavanceerde technieken, tools en platformen die worden toegepast op de digitale verwervingsomgeving van talent. Ons doel bestaat erin over het beste team te beschikken om de behoeften van de klanten te begrijpen en iSourcing strategieën te ontwikkelen op basis van intelligente identificatie en gegevensverwerking en een technologie te creëren om kandidaten in real-time te evalueren en voor te stellen, ongeacht waar ze zich bevinden ter wereld.

Screening

De aanwervers van de Catenon academie
zijn gespecialiseerd in elke klant, op elk moment

De Catenon academie is een opleidingsplatform ontworpen om informatie te verzamelen over alle aspecten van o.a. het RPO-project, de klant, de belanghebbers en hun profielen.

In de Catenon academie worden de consulenten opgeleid en gecertificeerd o.a. wat betreft het RPO-project, de klant, de belanghebbenden en hun profielen. Op die manier kan het hele betrokken team een coherente globale dienstverlening aanbieden. Zo wordt de flexibele en doeltreffende integratie van consulenten in een project op een bepaald moment of tijdens piekperiodes gewaarborgd.

Screening

CATENON TECHNOLOGIE
EEN DIGITAAL ECOSYSTEEM ONTWORPEN OM ONZE KLANTEN DE BESTE TALENTEN TE BEZORGEN, ONGEACHT WAAR ZE ZICH BEVINDEN

Catenon digitaliseert het zoek- en selectieproces vanaf de briefing van de baan tot aan de voorstelling van de eindresultaten. De koppeling van die procedures en processen is een doorslaggevend element voor het succes van de RPO-activiteiten.

Naar Talententechnologie
Screening

CATENON VENTURES
EEN SCHAT AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN TOT UW DIENST

Catenon Ventures is een ideeën- en projectenplatform met innovatieve modellen die kunnen worden toegepast op de wereld van het talent en zich onderscheiden door hun digitale expertise. Dit zijn de initiatieven die we intern in de groep ontwikkelen, of samen met andere spelers die over onbenutte knowhow beschikken op bepaalde doeldomeinen voor onze klanten. Het betreft een werkelijk baanbrekende omgeving waarin culturen, ideeën en generaties samenleven en de diversiteit in de ruime zin van het woord ondersteunen om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.

Naar Catenon Ventures
Screening

BUSINESS INTELLIGENCE
INTERN EN EXTERN VERWORVEN KENNIS, GEDEELD MET DE KLANT

Onze interne kennis en de bij de RPO gegenereerde business intelligence tools worden bewaard in onze kennisstructuur en opgehaald en gedeeld met de klant in de loop van het project.
Het resultaat is een permanente verbetering van de doeltreffendheid van de uitvoeringstijden, de kosten en de kwaliteit.

Screening

OPEN ECOSYSTEEM VAN GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
DE BESTE EXTERNE OPLOSSINGEN, GETEST OM DE BESTE VERSIE VAN UW RPO AAN TE VULLEN.

De afdeling innovatie van Catenon controleert het digitale ecosysteem voor het beheer van talent continu om nieuwe oplossingen op de markt te identificeren, die dan worden geëvalueerd en getest in haar activiteitencentrum.
Op die manier kunnen we onze klanten een ruime keuze aan opties aanbieden voor hun RPO, zodat hun oplossing uniek en op maat is en een hoge graad van innovatie uitstraalt.

Source

INNOVATIE OP HET GEBIED VAN SOURCING
IDENTIFICATIE EN GEGEVENSVERWERKING

Bij Catenon investeren we niet in plaatselijke beroepsdatabanken noch in de onze. Momenteel kunnen de meest geschikte kandidaten voor een baan zich overal ter wereld bevinden en om hen te vinden is gegevenstechnologie van een meer globale omvang vereist.

E-Sourcing: IA Sourcing & Datenanalyse, iSource Stategie, Social Hunting, Datenauswertung, Kontaktsuche, Serienbriefe.
Eingang & Social Recruiting
Kollaborative Beschaffung: Catenon Social Referral or TalentHackers powered by Catenon.

Screening

KWALITEIT, VERSLAGEN EN KPI’S
GLOBAL TRACKER, WORKFLOWS, KPIS

Definitie van de workflows

  • Global Tracker voor de conformiteitscontrole van de wereldwijde workflows: trechtermethode (kwaliteit en kwantiteit van de gevalideerde kandidaturen), termijnen.
  • KPI’s, afwijkingsanalysen en actieplannen

FLEXIBELE EN WERELDWIJDE OPERATIONELE CAPACITEIT

CATENON CENTRALISEERT HAAR GLOBALE ACTIVITEIT OP 3 PLATFORMEN

Dankzij onze operationele platformen en onze workflow modellen, kunnen we een flexibele, globale operationele capaciteit aanbieden. Dat stelt ons in staat om werkpunten te beheren, de werklast gelijk te verdelen onder onze consulenten en gebruik te maken

Mexico City voor Noord- en Zuid-Amerika | Madrid, voor Europa en Noord-Afrika | Pune, voor Azië

Catenon Technology

Catenon technologie

Ons technologieplatform is actief op vijf continenten en overbrugt de geografische afstanden tussen de kandidaten en de belanghebbenden. Dat is mogelijk dankzij onze complexe kennisstructuur die uiteenlopende industrieën dekt en ons vermogen om kandidaten virtueel voor te stellen aan onze klanten via het internet, met behulp van tools zoals opgenomen technische interviews.

Meer weten