Met deze inhoud komt u eenvoudig, toegankelijk en permanent te weten hoe en in welke mate CATENON uw persoonsgegevens verwerkt en/of gebruikt zowel voor de verwerking van de contacten als voor het gebruik van onze diensten. Dit transparantiebeleid is een fundamentele pijler van ons zakelijke model met al onze partners. CATENON past dit beleid toe met inachtneming van alle eisen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Alle mogelijke toevoegingen, wijzigingen of veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor dit transparantiebeleid, worden zodanig vastgelegd dat u de verwerking van uw persoonsgegevens op elk ogenblik kunt controleren en er beslissingen over kunt nemen, wetende dat we het vertrouwen dat u in ons stelt hoog in het vaandel dragen.

Transparantie en vertrouwelijkheid Groep CATENON

Informeer naar onze betrokkenheid op het gebied van vertrouwelijkheid en de manier waarop we persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de nieuwe regelgeving.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

We stellen de informatie over het browsen en de weergave van inhoud via onze website ter beschikking, samen met andere diensten die u op onze blog en social media kunt vinden.

Cookiebeleid

U kunt ook de informatie verkrijgen met betrekking tot de cookies die we verzamelen en de redenen waarom we deze verwerken, en u hebt de mogelijkheid om deze te deactiveren.

Transparencia
Finalidad
Derechos
Reclamaciones
Proactividad

Contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen om uw recht op inzage, rechtzetting, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid uit te oefenen.

Zie voor meer informatie privacy notice.