HYBRIDE RPO

Rpo Solutions

Digital recruiters

Digitale aanwervers + accountverantwoordelijken

Catenon Technology

Catenon technologie

Sourcing Innovation

Innovatie op het gebied van sourcing

Quality, reporting & KpIs

Kwaliteit, verslagen & Kpi’s

flexible, global capacity

Optionele, flexibele, globale capaciteit

HET BESTE VAN ONS TEAM EN ONZE TECHNOLOGIE, GEÏNTEGREERD IN DE WERKPLEK VAN UW ONDERNEMING.

Bestemming van (een) digitale aanwerver(s) bij de klant om de meest geavanceerde iSourcing technieken en tools te verschaffen op meer technologische platformen van Catenon (klantenportaal, opgenomen technische interviews en Smapick voor h

Screening

DIGITALE AANWERVERS
OPGELEID OP HET GEBIED VAN DE NIEUWSTE DIGITALE AANWERVINGSTECHNIEKEN

Via onze afdeling innovatie volgen onze consulenten nascholing op het gebied van de geavanceerde technieken, tools en platformen die worden toegepast op de digitale verwervingsomgeving van talent. Ons doel bestaat erin over het beste team te beschikken om

Screening

CATENON TECHNOLOGIE
EEN DIGITAAL ECOSYSTEEM ONTWORPEN OM ONZE KLANTEN DE BESTE TALENTEN TE BEZORGEN, ONGEACHT WAAR ZE ZICH BEVINDEN

Catenon digitaliseert het zoek- en selectieproces vanaf de briefing van de baan tot aan de voorstelling van de eindresultaten. De koppeling van die procedures en processen is een doorslaggevend element voor het succes van de RPO-activiteiten.

Naar Talententechnologie
Screening

INNOVATIE OP HET GEBIED VAN SOURCING
IDENTIFICATIE EN GEGEVENSVERWERKING

Bij Catenon investeren we niet in plaatselijke beroepsdatabanken noch in de onze. Momenteel kunnen de meest geschikte kandidaten voor een baan zich overal ter wereld bevinden en om hen te vinden is gegevenstechnologie van een meer globale omvang vereist.

E-Sourcing : IA Sourcing & Gegevensanalyse, iSource strategie, Social Hunting, gegevens uitpluizen, contacten zoeken, e-mails samenvoegen.
Binnenkomend & Sociale aanwerving

Reporting

KWALITEIT, VERSLAGEN EN KPI’S
GLOBAL TRACKER, WORKFLOWS, KPIS

Definitie van de workflows

  • Global Tracker voor de conformiteitscontrole van de wereldwijde workflows: trechtermethode (kwaliteit en kwantiteit van de gevalideerde kandidaturen), termijnen.
  • KPI’s, afwijkingsanalysen en actieplannen

FLEXIBELE EN WERELDWIJDE OPERATIONELE CAPACITEIT

CATENON CENTRALISEERT HAAR GLOBALE ACTIVITEIT OP 3 PLATFORMEN

Dankzij onze operationele platformen en onze workflow modellen, kunnen we een flexibele, globale operationele capaciteit aanbieden. Dat stelt ons in staat om werkpunten te beheren, de werklast gelijk te verdelen onder onze consulenten en gebruik te maken

Mexico City voor Noord- en Zuid-Amerika | Madrid, voor Europa en Noord-Afrika | Pune, voor Azië