Wat is onze bedoeling?

Ons enige doel wanneer we uw persoonsgegevens en de informatie over het contact met ons verzamelen, bestaat in het zorgvuldig en snel verwerken van verzoeken of vragen.

Wat is de rechtsgrond van de verwerking?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de instemming die u hebt gegeven overeenkomstig artikel 6. 1 a) GDPR en ons gerechtvaardigde belang om eraan te voldoen overeenkomstig artikel 6. 1 (f) GDPR.

Wat hebben we nodig?

Minimum verplichte velden om u te beantwoorden: naam, e-mail en informatie over uw verzoek.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Na de communicatie te hebben bestudeerd, wordt deze verwerkt tot deze volledig is afgehandeld en bewaard gedurende 12 maanden, tenzij het voorwerp ervan ervoor zorgt dat een intern verzoek moet worden verricht, in welk geval de bewaartermijn vijf jaar is.

Wat zijn uw rechten?

U kunt te allen tijde de aan u erkende rechten uitoefenen die u kunt raadplegen in ons privacy policy

Wie kan uw persoonsgegevens verwerken?

Om uw verzoek te beantwoorden, kan het nodig zijn het door te geven aan verschillende afdelingen of vestigingen of medewerkers die tot de groep CATENON behoren en aan onze leveranciers, en bovendien kunnen we ze wereldwijd doorgeven met inachtneming van d

Hebt u nog twijfels hieromtrent?

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsverantwoordelijke dpo@catenon.com

Raadpleeg om meer te weten over ons vertrouwelijkheidsbeleid en de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens link.

Contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen om uw recht op inzage, rechtzetting, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid uit te oefenen.

Zie voor meer informatie privacy notice.