Administrationsansvarlig

København (Denmark)
Zuletzt veröffentlichte Stellen ansehen

Administrationsansvarlig

Administration und Finanzen

København (Denmark)

Ref: QX9699 February 16, 2021 Bau- und Immobilienbranche

#

FUNKTIONEN

Som administrationsansvarligvaretager du den overordnede ledelse af vores administrative funktioner. Rollen som administrationschef er nyoprettet, og funktionen varetages pt. af ledelsesteamet. Det stillingsmæssige og nøgleopgaverne: • Superbruger af og ansvarlig for økonomi- og faktureringssystem. • Der er implementering af nyt økonomisystem på vej, og den administrationsansvarlig deltager og bliver ansvarlig for den endelige implementering af dette. • Bidrager til optimering og udvikling af interne arbejdsgange og -processer. • Varetager det primære ansvar for de administrative opgaver. • Tager ansvar for bogføring, periode- og årsregnskaber. • Skal varetage kvalitetssikring af igangværende arbejde løbende sammen med projektlederne. • Bidrager til trivsel ogPLAN1s stærke kultur. • Understøtter partnergruppen ved at sikre struktur i økonomistyringen og ledelsens overblik. • Samarbejder med konsulenter i forhold til præcis of rettidig økonomistyring • Ad-hoc opgaver. Du får reference og rapporterer til CEO og samarbejder med partnerkredsen og med organisationens øvrige medarbejdere hvor det skønnes relevant. Ideelt kommer du fra en virksomhed, der er større end PLAN1 således, at du har viden til at deltage i at udvikle og professionalisere organisationen. Vigtig er din erfaring og lyst til at samarbejde med mange forskellige mennesker og funktioner. Administrationschefen er en central nøglerolle, som har bred kontakt og kan hjælpe konsulenter og partnere - fordi du bliver den, der ”ved alt om alt”. Du har mest oplagt en relevant kommerciel baggrund og en videregående uddannelse med god økonomisk forståelse. Alternativt har du en administrativ baggrund med supplerende økonomisk uddannelse. Det personlige: • Som person er du motiveret af at skabe nogle synlige resultater sammen med en flok kompetente mennesker, der brænder for at skabe gode løsninger og resultater sammen med deres kunder. • Dine analytiske evner er stærke, så du skaber overblik og beskæftiger dig med det væsentlige. Også når der er travlt. • Kommunikation er vigtigt, der skal formidles forståeligt på såvel skrift som mundtligt afhængigt af, hvem du kommunikerer med. • Du skal være selvstændigt tænkende og have modet til at tage ansvar. Du skal have fokus på resultater og samtidigt nyde at gøre det i en uformel tone og med godt humør. • Din tilgang er analytisk med en høj grad af systematik og struktur. • Vi forventer, at du har betydelig erfaring med økonomi og administration - gerne fra en ingeniører eller arkitekt virksomhed Ansættelsesvilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau. Ansøgninger behandles løbende. Fristen for ansøgning d. 10. marts 2021. Opstart hurtigst muligt. Rekrutteringen varetages af managing partner, erhvervspsykolog Kim Bisgaard, BISGAARD+Catenon. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kim Bisgaard: kb@bisgaardplus.dk tlf. +45 50503339.

Jetzt bewerben

Sie suchen höchstqualifizierte Fachkräfte? Wir bei Catenon finden die besten Talente weltweit. Mit 23 Büros auf dem Globus und Geschäftsbeziehungen in über 100 Ländern sind wir Spezialisten wenn es um die weltweite Akquise von Fachkräften geht. All das, dank unserer Technologieplattform und unserem spezialisierten globalen Team. Finden Sie mehr über unseren Services heraus!

Select CV Change Remove
Mehr Informationen
Sie können die Konditionen und Rahmenbedingungen der Talentregistrierung bei CATENON hier einsehen.

Ähnliche Stellen